ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 53875
Aktualne 14303
W toku 18489
Wyniki 40552
Co i jak załatwić 159818
Wydziały 77691
Sprawy 113252
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3887
Rejestr Działalności Regulowanej 4227
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2640
Dotacje celowe 5470
Zamówienia publiczne 222583
Aktualne 107993
W toku 82986
Wyniki 123316
Archiwalne 114164
Wyniki innych postępowań 54585
Plan zamówień publicznych 1574
Akty prawne 372593
Przetargi 162541
Rejestr informacji o środowisku 792371
Ochrona środowiska 7212
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7324
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6202
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4626
Zasady gospodarowania odpadami 469
Oświadczenia majątkowe 211368
Druki 798
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 22093
Zakres czynności Rady Miejskiej 4027
Plan pracy Rady Miejskiej 6306
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 39773
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 17437
Projekty uchwał 22165
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 17274
2010-2014 50613
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 9469
Komisja Budżetowa 8470
Komisja Spraw Społecznych 7966
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 223
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 3467
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 4436
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 6721
Terminy posiedzeń komisji 2014 4936
Dyżury 4157
Wybory ławników 2286
Urząd Miejski 9
Burmistrz 24487
Zastępca Burmistrza 6444
Sekretarz 6533
Skarbnik 6733
Informacja telefoniczna 36383
Komórki organizacyjne 31953
Dane podstawowe 13740
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 20954
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 10311
Warsztat Terapii Zajęciowej 4854
Szkoły 22933
Przedszkola 11589
Żłobek Samorządowy 6973
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5685
Środowiskowy Dom Samopomocy 851
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 18423
Instytucje Kultury 23130
Terenowe Jednostki OSP 13524
Jednostki Pomocnicze Gminy 16181
Statut Sołectwa 4265
Prawo lokalne 7834
Statut Gminy 8679
Insygnia Gminy 3095
Herb 3011
Flaga 3242
Hejnał 2963
Statut Urzędu Miejskiego 4118
Regulamin organizacyjny 1277
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 676
Budżet 2017 6275
Budżet 2016 12040
Budżet 2014 17430
Budżet 2015 16515
Budżet 2013 13062
Budżet 2012 12277
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18635
Sprawy Społeczne 2025
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 300
2014 - 2016 2845
2011 - 2013 2893
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 163
2017 305
2016 1391
2015 1092
2014 2527
2013 2812
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2257
Podatki 4
Podatki 2018 1877
Podatki 2017 6170
Podatki 2016 7276
Podatki 2015 10724
Podatki 2013/2014 17454
Podatki 2012 4198
Strategia Rozwoju Gminy 4706
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1662
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1603
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2127
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1351
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 653
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 13847
Strzelce Krajeńskie 23506
Długie 11070
Sławno 3142
Danków 6187
Licheń 5765
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8501
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 14217
Informacje 1313
Ogłoszenia 307163
Podstawowa kwota dotacji 1473
Informacja o stanie mienia 164
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9805
Wybory 2193
Informacje ogólne 15894
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 1512
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 1654
Archiwum 145
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 19201
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 15781
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 15759
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 5743
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 566
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 142
Komunikaty wyborcze 414
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 317
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 805
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 638
Strona PKW 182
Referendum ogólnokrajowe 8135
Organizacje pozarządowe 4357
Program współpracy 181
Rok 2018 263
Rok 2017 868
Rok 2016 1368
Rok 2015 2932
Rok 2012 3154
Rok 2013 3135
Rok 2014 2512
Konsultacje społeczne 7886
Konkursy ofert 30652
Druki do pobrania 16081
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 7098
Ogłoszenia 7162
Sprawozdania z Programu Współpracy 1917
Petycje 10115
Zgromadzenia 2125
Dostęp do informacji publicznej 2005
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2296

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1077132
Redakcja biuletynu 5829
Mapa serwisu 4615
Statystyki 4710
Kanały RSS 3745
Kontakt 85720
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu