ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 46837
Aktualne 12633
W toku 15871
Wyniki 31082
Co i jak załatwić 130228
Wydziały 60404
Sprawy 89667
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3490
Rejestr Działalności Regulowanej 3699
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2295
Dotacje celowe 4802
Zamówienia publiczne 179814
Aktualne 80872
W toku 55810
Wyniki 89670
Archiwalne 80439
Wyniki innych postępowań 34433
Plan zamówień publicznych 938
Akty prawne 305251
Przetargi 147175
Rejestr informacji o środowisku 622800
Ochrona środowiska 6668
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6738
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5420
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4117
Zasady gospodarowania odpadami 56
Oświadczenia majątkowe 173014
Druki 413
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 20203
Zakres czynności Rady Miejskiej 3535
Plan pracy Rady Miejskiej 5654
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 33274
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 14009
Projekty uchwał 16759
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 12219
2010-2014 45280
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 8134
Komisja Budżetowa 6833
Komisja Spraw Społecznych 6801
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 1425
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 2523
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 4753
Terminy posiedzeń komisji 2014 4159
Dyżury 3585
Wybory ławników 1870
Urząd Miejski 9
Burmistrz 22740
Zastępca Burmistrza 5756
Sekretarz 5637
Skarbnik 5907
Informacja telefoniczna 31443
Komórki organizacyjne 28470
Dane podstawowe 11670
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19074
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 8802
Warsztat Terapii Zajęciowej 4212
Szkoły 20603
Przedszkola 10896
Żłobek Samorządowy 5911
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5095
Środowiskowy Dom Samopomocy 53
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 16517
Instytucje Kultury 21138
Terenowe Jednostki OSP 12367
Jednostki Pomocnicze Gminy 14366
Statut Sołectwa 3873
Prawo lokalne 7773
Statut Gminy 7137
Insygnia Gminy 2688
Herb 2661
Flaga 2782
Hejnał 2607
Statut Urzędu Miejskiego 3583
Regulamin organizacyjny 940
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 64
Budżet 2017 3713
Budżet 2016 8551
Budżet 2014 15442
Budżet 2015 13320
Budżet 2013 12096
Budżet 2012 11110
Wieloletnia Prognoza Finansowa 15039
Sprawy Społeczne 1819
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 32
2014 - 2016 2514
2011 - 2013 2664
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2017 29
2016 1164
2015 805
2014 2281
2013 2577
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1968
Podatki 4
Podatki 2018 141
Podatki 2017 3961
Podatki 2016 5994
Podatki 2015 9246
Podatki 2013/2014 16038
Podatki 2012 3759
Strategia Rozwoju Gminy 4219
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1372
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1252
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 1464
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 914
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 648
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12651
Strzelce Krajeńskie 21052
Długie 9792
Sławno 2817
Danków 5690
Licheń 5215
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 7578
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 12738
Informacje 1313
Ogłoszenia 258283
Podstawowa kwota dotacji 744
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8715
Wybory 2188
Informacje ogólne 13939
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 458
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 675
Archiwum 48
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 17000
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 13746
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 13607
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 3849
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 37
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 19
Komunikaty wyborcze 16
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 19
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 30
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 30
Strona PKW 12
Referendum ogólnokrajowe 6328
Organizacje pozarządowe 4314
Program współpracy 181
Rok 2018 1
Rok 2017 587
Rok 2016 919
Rok 2015 2552
Rok 2012 2911
Rok 2013 2887
Rok 2014 2237
Konsultacje społeczne 6454
Konkursy ofert 25324
Druki do pobrania 14041
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 6191
Ogłoszenia 6021
Sprawozdania z Programu Współpracy 1316
Petycje 6562
Zgromadzenia 1499
Dostęp do informacji publicznej 1176
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1580

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 918527
Redakcja biuletynu 5383
Mapa serwisu 4276
Statystyki 4337
Kanały RSS 3387
Kontakt 74274
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu