ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 67158
Aktualne 17612
W toku 21799
Wyniki 55287
Co i jak załatwić 202115
Wydziały 107604
Sprawy 149844
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4449
Rejestr Działalności Regulowanej 4917
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3066
Dotacje celowe 6285
Zamówienia publiczne 304786
Aktualne 181631
W toku 133818
Wyniki 190854
Archiwalne 169046
Wyniki innych postępowań 105171
Plan zamówień publicznych 2520
Akty prawne 524554
Przetargi 193806
Rejestr informacji o środowisku 1147458
Ochrona środowiska 8233
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8745
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7482
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5391
Zasady gospodarowania odpadami 1058
Oświadczenia majątkowe 292244
Druki 1471
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 26125
Zakres czynności Rady Miejskiej 4782
Interpelacje i zapytania radnych 1833
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 126
Zawiadomienia o sesji 52235
Projekty uchwał 32589
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 662
Kadencja 2014-2018 27211
Kadencja 2010-2014 59709
Dyżury 5146
Komisje Rady Miejskiej 155
Komisja Rewizyjna 11296
Komisja Budżetowa 10557
Komisja Spraw Społecznych 9594
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 207
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 877
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 7080
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 6902
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 9607
Terminy posiedzeń komisji 2014 6101
Wybory ławników 3090
Urząd Miejski 9
Burmistrz 27992
Zastępca Burmistrza 7833
Sekretarz 7668
Skarbnik 7774
Informacja telefoniczna 45614
Komórki organizacyjne 36929
Dane podstawowe 16447
Jednostki Organizacyjne Gminy 271
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 23914
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 12710
Warsztat Terapii Zajęciowej 5733
Szkoły 27266
Przedszkola 12848
Żłobek Samorządowy 8588
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6443
Środowiskowy Dom Samopomocy 2112
Instytucje Kultury 44
Strzelecki Ośrodek Kultury 79
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 75
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 156
Rejestr Instytucji Kultury 26383
Terenowe Jednostki OSP 15436
Jednostki Pomocnicze Gminy 18774
Statut Sołectwa 4846
Wykaz sołectw 59
Prawo lokalne 7897
Statut Gminy 11596
Insygnia Gminy 3591
Herb 3479
Flaga 3761
Hejnał 3378
Statut Urzędu Miejskiego 4814
Regulamin organizacyjny 1923
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 520
Budżet 2018 3810
Budżet 2017 10901
Budżet 2016 17160
Budżet 2015 20951
Budżet 2014 20297
Budżet 2013 14543
Budżet 2012 13871
Wieloletnia Prognoza Finansowa 25691
Sprawy Społeczne 2320
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 742
2014 - 2016 3202
2011 - 2013 3221
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 460
2017 820
2016 1867
2015 1520
2014 2944
2013 3161
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2695
Podatki 4
Podatki 2019 1933
Podatki 2018 4921
Podatki 2017 8436
Podatki 2015 12617
Podatki 2016 8832
Podatki 2013/2014 19355
Podatki 2012 4744
Strategia Rozwoju Gminy 5630
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2088
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2125
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3412
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1995
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 656
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 16245
Strzelce Krajeńskie 28234
Długie 12807
Sławno 3637
Danków 7222
Licheń 6494
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9666
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 16754
Informacje 1316
Ogłoszenia 437733
Podstawowa kwota dotacji 2876
Informacja o stanie mienia 685
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11475
Wybory 2201
Informacje ogólne 21249
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 55
Wybory samorządowe 2018 1209
Komunikaty wyborcze 3408
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 3723
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 3674
Archiwum 339
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 22133
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 18682
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 18963
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 8314
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2181
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 312
Komunikaty wyborcze 1268
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 1344
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 3138
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 3131
Strona PKW 464
Referendum ogólnokrajowe 11032
Organizacje pozarządowe 4447
Program współpracy 181
Rok 2019 202
Rok 2018 820
Rok 2017 1281
Rok 2016 2040
Rok 2015 3411
Rok 2012 3522
Rok 2013 3450
Rok 2014 2906
Konsultacje społeczne 10041
Konkursy ofert 41953
Druki do pobrania 19568
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 9173
Ogłoszenia 9914
Sprawozdania z Programu Współpracy 2956
Petycje 16125
Zgromadzenia 3049
Dostęp do informacji publicznej 3174
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3266
Ochrona Danych Osobowych 824
Polityka prywatności 617
Ogólna klauzula informacyjna 518
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 426
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 1368
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 324
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 326
Ustawa o ochronie danych osobowych 347
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 251
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 101

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1472982
Redakcja biuletynu 6520
Mapa serwisu 5358
Statystyki 5430
Kanały RSS 4200
Kontakt 104108
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu