Statystyki - Gmina Strzelce Krajeńskie
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 57741
Aktualne 15519
W toku 19566
Wyniki 45168
Co i jak załatwić 173219
Wydziały 86623
Sprawy 124161
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4051
Rejestr Działalności Regulowanej 4415
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2762
Dotacje celowe 5699
Zamówienia publiczne 248452
Aktualne 128578
W toku 98409
Wyniki 141491
Archiwalne 130883
Wyniki innych postępowań 68967
Plan zamówień publicznych 1836
Akty prawne 417930
Przetargi 172425
Rejestr informacji o środowisku 889074
Ochrona środowiska 7496
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7665
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6555
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4829
Zasady gospodarowania odpadami 612
Oświadczenia majątkowe 235457
Druki 995
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 22984
Zakres czynności Rady Miejskiej 4213
Plan pracy Rady Miejskiej 6629
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 42913
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 19569
Projekty uchwał 24778
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 19707
2010-2014 52906
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 9953
Komisja Budżetowa 8976
Komisja Spraw Społecznych 8328
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 461
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 4460
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 5126
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 7378
Terminy posiedzeń komisji 2014 5262
Dyżury 4415
Wybory ławników 2460
Urząd Miejski 9
Burmistrz 25371
Zastępca Burmistrza 6730
Sekretarz 6805
Skarbnik 7012
Informacja telefoniczna 39109
Komórki organizacyjne 33328
Dane podstawowe 14516
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 21803
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 10987
Warsztat Terapii Zajęciowej 5120
Szkoły 24185
Przedszkola 11900
Żłobek Samorządowy 7431
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5876
Środowiskowy Dom Samopomocy 1237
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 19224
Instytucje Kultury 24075
Terenowe Jednostki OSP 14108
Jednostki Pomocnicze Gminy 16909
Statut Sołectwa 4415
Prawo lokalne 7851
Statut Gminy 9378
Insygnia Gminy 3217
Herb 3159
Flaga 3404
Hejnał 3064
Statut Urzędu Miejskiego 4312
Regulamin organizacyjny 1427
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 1210
Budżet 2017 7533
Budżet 2016 13488
Budżet 2014 18176
Budżet 2015 17942
Budżet 2013 13427
Budżet 2012 12714
Wieloletnia Prognoza Finansowa 20291
Sprawy Społeczne 2096
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 408
2014 - 2016 2934
2011 - 2013 2972
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 226
2017 430
2016 1501
2015 1193
2014 2653
2013 2906
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2366
Podatki 4
Podatki 2018 2548
Podatki 2017 6880
Podatki 2016 7805
Podatki 2015 11287
Podatki 2013/2014 17956
Podatki 2012 4329
Strategia Rozwoju Gminy 4936
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1776
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1766
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2424
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1587
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 14458
Strzelce Krajeńskie 24737
Długie 11620
Sławno 3269
Danków 6513
Licheń 5979
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8879
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 15032
Informacje 1315
Ogłoszenia 347931
Podstawowa kwota dotacji 1891
Informacja o stanie mienia 280
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10249
Wybory 2197
Informacje ogólne 17078
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 2168
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 2191
Archiwum 192
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 20051
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 16492
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 16545
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 6457
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 954
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 188
Komunikaty wyborcze 647
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 542
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 1316
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 1185
Strona PKW 259
Wybory samorządowe 2018 15
Komunikaty wyborcze 22
Referendum ogólnokrajowe 9066
Organizacje pozarządowe 4374
Program współpracy 181
Rok 2018 409
Rok 2017 978
Rok 2016 1530
Rok 2015 3063
Rok 2012 3241
Rok 2013 3215
Rok 2014 2615
Konsultacje społeczne 8483
Konkursy ofert 33847
Druki do pobrania 17042
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 7875
Ogłoszenia 7970
Sprawozdania z Programu Współpracy 2230
Petycje 11770
Zgromadzenia 2354
Dostęp do informacji publicznej 2295
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2572
Ochrona Danych Osobowych 252
Polityka prywatności 222
Ogólna klauzula informacyjna 145
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 115
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 93
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 91
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 82
Ustawa o ochronie danych osobowych 86

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1214196
Redakcja biuletynu 6008
Mapa serwisu 4807
Statystyki 4896
Kanały RSS 3886
Kontakt 90882
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu