ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 71199
Aktualne 18401
W toku 22844
Wyniki 62747
Co i jak załatwić 226029
Wydziały 127391
Sprawy 171922
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4676
Rejestr Działalności Regulowanej 5185
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3262
Dotacje celowe 6689
Zamówienia publiczne 355344
Aktualne 229741
W toku 173317
Wyniki 235804
Archiwalne 203184
Wyniki innych postępowań 142980
Plan zamówień publicznych 2984
Akty prawne 597859
Przetargi 207868
Rejestr informacji o środowisku 1301830
Ochrona środowiska 8497
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9285
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7954
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5685
Zasady gospodarowania odpadami 1288
Oświadczenia majątkowe 329227
Druki 1921
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 28084
Zakres czynności Rady Miejskiej 5141
Interpelacje i zapytania radnych 4553
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 256
Zawiadomienia o sesji 59619
Projekty uchwał 39060
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 1630
Kadencja 2014-2018 32032
Kadencja 2010-2014 64326
Dyżury 5577
Komisje Rady Miejskiej 249
Komisja Rewizyjna 12610
Komisja Budżetowa 11872
Komisja Spraw Społecznych 10745
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 402
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1003
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 9168
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 8308
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 11282
Terminy posiedzeń komisji 2014 6750
Wybory ławników 4361
Urząd Miejski 9
Burmistrz 29148
Zastępca Burmistrza 8404
Sekretarz 8109
Skarbnik 8166
Informacja telefoniczna 49799
Komórki organizacyjne 39564
Dane podstawowe 17920
Jednostki Organizacyjne Gminy 552
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 24980
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 13772
Warsztat Terapii Zajęciowej 6139
Szkoły 29403
Przedszkola 13441
Żłobek Samorządowy 9232
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6739
Środowiskowy Dom Samopomocy 2558
Sprawozdania finansowe 152
Instytucje Kultury 97
Strzelecki Ośrodek Kultury 286
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 346
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 755
Rejestr Instytucji Kultury 27548
Terenowe Jednostki OSP 16237
Jednostki Pomocnicze Gminy 19676
Statut Sołectwa 4999
Wykaz sołectw 227
Prawo lokalne 7916
Statut Gminy 12991
Insygnia Gminy 3769
Herb 3713
Flaga 3996
Hejnał 3530
Statut Urzędu Miejskiego 5098
Regulamin organizacyjny 2320
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 1567
Budżet 2018 5595
Budżet 2017 13302
Budżet 2016 19438
Budżet 2015 22917
Budżet 2014 21656
Budżet 2013 15228
Budżet 2012 14705
Wieloletnia Prognoza Finansowa 29661
Sprawy Społeczne 2405
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 924
2014 - 2016 3358
2011 - 2013 3371
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 596
2017 1005
2016 2079
2015 1663
2014 3115
2013 3326
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2842
Podatki 4
Podatki 2019 3324
Podatki 2018 6293
Podatki 2017 9391
Podatki 2015 13545
Podatki 2016 9539
Podatki 2013/2014 20184
Podatki 2012 5022
Strategia Rozwoju Gminy 6043
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2242
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2368
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3916
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2222
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 266
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 17221
Strzelce Krajeńskie 30500
Długie 13758
Sławno 3805
Danków 7648
Licheń 6870
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 10301
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 17911
Informacje 1325
Ogłoszenia 521717
Podstawowa kwota dotacji 3792
Informacja o stanie mienia 1027
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12096
Wybory 2236
Informacje ogólne 23533
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 28
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 1205
Wybory samorządowe 2018 1297
Komunikaty wyborcze 5282
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 4942
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 4603
Archiwum 420
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 23354
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 20082
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 20363
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 9636
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3482
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 366
Komunikaty wyborcze 2217
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 2199
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 5237
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 4546
Strona PKW 669
Referendum ogólnokrajowe 12339
Organizacje pozarządowe 4469
Program współpracy 181
Rok 2019 416
Rok 2018 1042
Rok 2017 1421
Rok 2016 2285
Rok 2015 3579
Rok 2012 3687
Rok 2013 3581
Rok 2014 3045
Konsultacje społeczne 11480
Konkursy ofert 47114
Druki do pobrania 20968
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 9821
Ogłoszenia 11156
Sprawozdania z Programu Współpracy 3564
Petycje 19334
Zgromadzenia 3346
Dostęp do informacji publicznej 3577
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3659
Ochrona Danych Osobowych 1083
Polityka prywatności 839
Ogólna klauzula informacyjna 719
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 620
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 2583
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 488
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 507
Ustawa o ochronie danych osobowych 512
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 464
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 267
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 51
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 54

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1648804
Redakcja biuletynu 6731
Mapa serwisu 5580
Statystyki 5599
Kanały RSS 4326
Kontakt 111018
« powrót do poprzedniej strony