ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 69376
Aktualne 18046
W toku 22329
Wyniki 59121
Co i jak załatwić 214389
Wydziały 118260
Sprawy 161390
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4558
Rejestr Działalności Regulowanej 5034
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3163
Dotacje celowe 6465
Zamówienia publiczne 330674
Aktualne 207947
W toku 154905
Wyniki 215148
Archiwalne 185329
Wyniki innych postępowań 124863
Plan zamówień publicznych 2758
Akty prawne 563733
Przetargi 201178
Rejestr informacji o środowisku 1229727
Ochrona środowiska 8385
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9000
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7714
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5544
Zasady gospodarowania odpadami 1173
Oświadczenia majątkowe 311453
Druki 1673
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 27149
Zakres czynności Rady Miejskiej 4948
Interpelacje i zapytania radnych 3172
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 184
Zawiadomienia o sesji 55810
Projekty uchwał 35519
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 1101
Kadencja 2014-2018 29439
Kadencja 2010-2014 61895
Dyżury 5334
Komisje Rady Miejskiej 211
Komisja Rewizyjna 11921
Komisja Budżetowa 11108
Komisja Spraw Społecznych 10121
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 308
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 941
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 8102
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 7565
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 10368
Terminy posiedzeń komisji 2014 6412
Wybory ławników 4014
Urząd Miejski 9
Burmistrz 28562
Zastępca Burmistrza 8094
Sekretarz 7854
Skarbnik 7946
Informacja telefoniczna 47513
Komórki organizacyjne 38046
Dane podstawowe 17041
Jednostki Organizacyjne Gminy 439
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 24372
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 13188
Warsztat Terapii Zajęciowej 5937
Szkoły 28272
Przedszkola 13132
Żłobek Samorządowy 8867
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6577
Środowiskowy Dom Samopomocy 2340
Sprawozdania finansowe 72
Instytucje Kultury 74
Strzelecki Ośrodek Kultury 175
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 182
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 388
Rejestr Instytucji Kultury 26946
Terenowe Jednostki OSP 15802
Jednostki Pomocnicze Gminy 19225
Statut Sołectwa 4945
Wykaz sołectw 142
Prawo lokalne 7910
Statut Gminy 12259
Insygnia Gminy 3677
Herb 3590
Flaga 3865
Hejnał 3448
Statut Urzędu Miejskiego 4938
Regulamin organizacyjny 2116
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 893
Budżet 2018 4665
Budżet 2017 12004
Budżet 2016 18191
Budżet 2015 21708
Budżet 2014 20898
Budżet 2013 14864
Budżet 2012 14261
Wieloletnia Prognoza Finansowa 27495
Sprawy Społeczne 2361
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 834
2014 - 2016 3275
2011 - 2013 3295
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 526
2017 911
2016 1968
2015 1600
2014 3028
2013 3230
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2770
Podatki 4
Podatki 2019 2474
Podatki 2018 5580
Podatki 2017 8906
Podatki 2015 13010
Podatki 2016 9158
Podatki 2013/2014 19743
Podatki 2012 4866
Strategia Rozwoju Gminy 5825
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2158
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2239
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3656
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2101
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 111
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 16746
Strzelce Krajeńskie 29275
Długie 13260
Sławno 3715
Danków 7424
Licheń 6660
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9922
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 17277
Informacje 1322
Ogłoszenia 475981
Podstawowa kwota dotacji 3313
Informacja o stanie mienia 853
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11765
Wybory 2213
Informacje ogólne 22452
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 772
Wybory samorządowe 2018 1265
Komunikaty wyborcze 4340
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 4278
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 4092
Archiwum 380
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 22712
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 19356
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 19645
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 8908
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2785
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 340
Komunikaty wyborcze 1669
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 1732
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 4120
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 3807
Strona PKW 566
Referendum ogólnokrajowe 11636
Organizacje pozarządowe 4459
Program współpracy 181
Rok 2019 300
Rok 2018 923
Rok 2017 1353
Rok 2016 2159
Rok 2015 3490
Rok 2012 3594
Rok 2013 3513
Rok 2014 2974
Konsultacje społeczne 10680
Konkursy ofert 44382
Druki do pobrania 20205
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 9504
Ogłoszenia 10531
Sprawozdania z Programu Współpracy 3226
Petycje 17519
Zgromadzenia 3208
Dostęp do informacji publicznej 3390
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3453
Ochrona Danych Osobowych 944
Polityka prywatności 726
Ogólna klauzula informacyjna 616
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 522
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 2018
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 400
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 412
Ustawa o ochronie danych osobowych 429
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 360
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 175

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1557784
Redakcja biuletynu 6636
Mapa serwisu 5487
Statystyki 5531
Kanały RSS 4268
Kontakt 107665
« powrót do poprzedniej strony