ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 42559
Aktualne 11654
W toku 14556
Wyniki 25637
Co i jak załatwić 113526
Wydziały 50101
Sprawy 79679
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3156
Rejestr Działalności Regulowanej 3335
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2099
Dotacje celowe 4380
Zamówienia publiczne 153619
Aktualne 67522
W toku 41474
Wyniki 69654
Archiwalne 59411
Wyniki innych postępowań 27020
Plan zamówień publicznych 554
Akty prawne 271266
Przetargi 135729
Rejestr informacji o środowisku 547384
Ochrona środowiska 6088
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6326
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5486
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4991
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3694
Oświadczenia majątkowe 152886
Druki 195
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 18520
Zakres czynności Rady Miejskiej 3221
Plan pracy Rady Miejskiej 5075
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 29686
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 12681
Projekty uchwał 12828
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 9131
2010-2014 41733
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 7239
Komisja Budżetowa 5736
Komisja Spraw Społecznych 6148
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 668
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 1585
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3817
Terminy posiedzeń komisji 2014 3719
Dyżury 3262
Wybory ławników 1528
Urząd Miejski 9
Burmistrz 21313
Zastępca Burmistrza 5294
Sekretarz 5072
Skarbnik 5356
Informacja telefoniczna 27101
Komórki organizacyjne 26064
Dane podstawowe 10432
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17271
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 7582
Warsztat Terapii Zajęciowej 3917
Szkoły 19101
Przedszkola 10330
Żłobek Samorządowy 5187
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4655
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 15013
Instytucje Kultury 19400
Terenowe Jednostki OSP 11192
Jednostki Pomocnicze Gminy 12998
Statut Sołectwa 3644
Prawo lokalne 7729
Statut Gminy 6268
Insygnia Gminy 2423
Herb 2443
Flaga 2511
Hejnał 2355
Statut Urzędu Miejskiego 3268
Regulamin organizacyjny 665
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 1786
Budżet 2016 5550
Budżet 2015 10791
Budżet 2014 14080
Budżet 2012 10321
Budżet 2013 11520
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12772
Sprawy Społeczne 1685
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2278
2011 - 2013 2503
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 991
2014 2118
2015 597
2013 2387
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1769
Podatki 4
Podatki 2017 2415
Podatki 2016 4990
Podatki 2015 8131
Podatki 2013/2014 15007
Podatki 2012 3434
Strategia Rozwoju Gminy 3864
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1133
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 992
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 878
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 603
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11802
Strzelce Krajeńskie 19394
Długie 8942
Sławno 2582
Danków 5365
Licheń 4810
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 7080
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 11798
Informacje 1310
Ogłoszenia 228000
Podstawowa kwota dotacji 371
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8005
Wybory 2176
Informacje ogólne 12680
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r.h 68
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3422
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1139
Komunikaty wyborcze 4178
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3836
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 10347
Strona PKW 2208
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 20961
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 15454
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 12281
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 12225
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 2572
Referendum ogólnokrajowe 4811
Organizacje pozarządowe 4256
Program współpracy 181
Rok 2017 297
Rok 2016 661
Rok 2015 2222
Rok 2012 2730
Rok 2013 2727
Rok 2014 2076
Konsultacje społeczne 5748
Konkursy ofert 21910
Druki do pobrania 12768
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5540
Ogłoszenia 5098
Sprawozdania z Programu Współpracy 945
Petycje 4191
Zgromadzenia 1029
Dostęp do informacji publicznej 664
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1030

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 824839
Redakcja biuletynu 5035
Mapa serwisu 3966
Statystyki 3977
Kanały RSS 3135
Kontakt 66265
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu