ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 79277
Aktualne 19513
W toku 24806
Wyniki 72465
Co i jak załatwić 254932
Wydziały 149920
Sprawy 198563
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 5063
Rejestr Działalności Regulowanej 5718
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3586
Dotacje celowe 7454
Zamówienia publiczne 416634
Aktualne 280767
W toku 218746
Wyniki 286461
Archiwalne 247881
Wyniki innych postępowań 188853
Plan zamówień publicznych 3903
Akty prawne 685362
Przetargi 225456
Rejestr informacji o środowisku 1484302
Ochrona środowiska 8975
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 10194
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8807
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 6202
Zasady gospodarowania odpadami 1706
Oświadczenia majątkowe 378991
Druki 2723
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 31092
Zakres czynności Rady Miejskiej 5753
Interpelacje i zapytania radnych 10872
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 531
Zawiadomienia o sesji 70269
Projekty uchwał 49088
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 3775
Kadencja 2014-2018 38596
Kadencja 2010-2014 70443
Dyżury 6281
Komisje Rady Miejskiej 377
Komisja Rewizyjna 14471
Komisja Budżetowa 13960
Komisja Spraw Społecznych 12400
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 728
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1204
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 11895
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 10240
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 13747
Terminy posiedzeń komisji 2014 7659
Wybory ławników 5954
Urząd Miejski 9
Burmistrz 30983
Zastępca Burmistrza 9488
Sekretarz 8982
Skarbnik 8868
Informacja telefoniczna 55376
Komórki organizacyjne 43715
Dane podstawowe 20643
Jednostki Organizacyjne Gminy 970
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26734
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 15585
Warsztat Terapii Zajęciowej 6877
Szkoły 32650
Przedszkola 14410
Żłobek Samorządowy 10393
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 7278
Środowiskowy Dom Samopomocy 3373
Sprawozdania finansowe 505
Instytucje Kultury 222
Strzelecki Ośrodek Kultury 794
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 920
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 1912
Rejestr Instytucji Kultury 29608
Terenowe Jednostki OSP 17614
Jednostki Pomocnicze Gminy 20854
Statut Sołectwa 5559
Wykaz sołectw 584
Prawo lokalne 7950
Statut Gminy 15195
Insygnia Gminy 4112
Herb 4144
Flaga 4492
Hejnał 3873
Statut Urzędu Miejskiego 5658
Regulamin organizacyjny 2899
Budżet Gminy 6
Budżet 2020 148
Budżet 2019 4408
Budżet 2018 8152
Budżet 2017 16699
Budżet 2016 22639
Budżet 2015 26355
Budżet 2014 24006
Budżet 2013 16415
Budżet 2012 16085
Wieloletnia Prognoza Finansowa 36125
Sprawy Społeczne 2581
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1322
2014 - 2016 3643
2011 - 2013 3658
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 866
2017 1377
2016 2420
2015 1951
2014 3445
2013 3633
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 3128
Podatki 4
Podatki 2020 753
Podatki 2019 5945
Podatki 2018 8347
Podatki 2017 10882
Podatki 2015 15170
Podatki 2016 10535
Podatki 2013/2014 21549
Podatki 2012 5545
Strategia Rozwoju Gminy 6780
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2565
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2777
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 4793
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2614
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 790
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 18617
Strzelce Krajeńskie 34137
Długie 15209
Sławno 4141
Danków 8493
Licheń 7521
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 11232
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 19421
Informacje 1331
Ogłoszenia 653639
Podstawowa kwota dotacji 5652
Informacja o stanie mienia 1694
Konsultacje społeczne 391
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13263
Wybory 2243
Informacje ogólne 27144
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 1810
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 2930
Wybory samorządowe 2018 1441
Komunikaty wyborcze 8106
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 6914
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 6075
Archiwum 564
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 25718
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 22629
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 22879
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 11643
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 5194
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 493
Komunikaty wyborcze 3520
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3408
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 8112
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 6515
Strona PKW 1030
Referendum ogólnokrajowe 14528
Organizacje pozarządowe 4505
Program współpracy 181
Rok 2019 862
Rok 2018 1474
Rok 2017 1719
Rok 2016 2701
Rok 2015 3894
Rok 2012 4017
Rok 2013 3841
Rok 2014 3344
Konsultacje społeczne 13851
Konkursy ofert 55112
Druki do pobrania 23408
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 10807
Ogłoszenia 12980
Sprawozdania z Programu Współpracy 4763
Petycje 25372
Zgromadzenia 3882
Dostęp do informacji publicznej 4223
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4323
Ochrona Danych Osobowych 1421
Polityka prywatności 1190
Ogólna klauzula informacyjna 1131
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 938
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 4146
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 837
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 832
Ustawa o ochronie danych osobowych 822
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 802
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 581
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 386
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 382
Rejestry i ewidencje 361

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1923044
Redakcja biuletynu 7090
Mapa serwisu 5911
Statystyki 5864
Kanały RSS 4543
Kontakt 123165
« powrót do poprzedniej strony