ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 59522
Aktualne 15982
W toku 19978
Wyniki 46824
Co i jak załatwić 177671
Wydziały 89253
Sprawy 127777
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4131
Rejestr Działalności Regulowanej 4512
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2824
Dotacje celowe 5814
Zamówienia publiczne 258526
Aktualne 136049
W toku 103028
Wyniki 147675
Archiwalne 136506
Wyniki innych postępowań 73042
Plan zamówień publicznych 1961
Akty prawne 435783
Przetargi 176910
Rejestr informacji o środowisku 925681
Ochrona środowiska 7753
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7873
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6728
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4947
Zasady gospodarowania odpadami 698
Oświadczenia majątkowe 246370
Druki 1102
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 23504
Zakres czynności Rady Miejskiej 4311
Plan pracy Rady Miejskiej 6788
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 44079
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 20265
Projekty uchwał 26010
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 20908
2010-2014 53920
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 10097
Komisja Budżetowa 9164
Komisja Spraw Społecznych 8506
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 555
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 4872
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 5340
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 7728
Terminy posiedzeń komisji 2014 5380
Dyżury 4542
Wybory ławników 2531
Urząd Miejski 9
Burmistrz 25935
Zastępca Burmistrza 6865
Sekretarz 6937
Skarbnik 7190
Informacja telefoniczna 40416
Komórki organizacyjne 33926
Dane podstawowe 14935
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22304
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 11389
Warsztat Terapii Zajęciowej 5252
Szkoły 24858
Przedszkola 12102
Żłobek Samorządowy 7748
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6001
Środowiskowy Dom Samopomocy 1432
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 19749
Instytucje Kultury 24598
Terenowe Jednostki OSP 14432
Jednostki Pomocnicze Gminy 17321
Statut Sołectwa 4492
Prawo lokalne 7859
Statut Gminy 9749
Insygnia Gminy 3296
Herb 3223
Flaga 3477
Hejnał 3134
Statut Urzędu Miejskiego 4403
Regulamin organizacyjny 1506
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 1632
Budżet 2017 8122
Budżet 2016 14115
Budżet 2014 18524
Budżet 2015 18445
Budżet 2013 13606
Budżet 2012 12887
Wieloletnia Prognoza Finansowa 21069
Sprawy Społeczne 2146
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 482
2014 - 2016 2990
2011 - 2013 3033
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 283
2017 508
2016 1563
2015 1264
2014 2720
2013 2971
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2425
Podatki 4
Podatki 2018 2911
Podatki 2017 7176
Podatki 2016 7976
Podatki 2015 11510
Podatki 2013/2014 18231
Podatki 2012 4428
Strategia Rozwoju Gminy 5055
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1837
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1845
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2587
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1670
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 14878
Strzelce Krajeńskie 25434
Długie 11823
Sławno 3363
Danków 6634
Licheń 6084
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 15375
Informacje 1316
Ogłoszenia 362710
Podstawowa kwota dotacji 2059
Informacja o stanie mienia 362
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10564
Wybory 2198
Informacje ogólne 18214
Wybory samorządowe 2018 418
Komunikaty wyborcze 1238
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 2397
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 2451
Archiwum 238
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 20410
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 16884
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 16994
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 6812
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1112
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 223
Komunikaty wyborcze 693
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 607
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 1540
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 1432
Strona PKW 301
Referendum ogólnokrajowe 9467
Organizacje pozarządowe 4393
Program współpracy 181
Rok 2018 492
Rok 2017 1045
Rok 2016 1622
Rok 2015 3131
Rok 2012 3300
Rok 2013 3261
Rok 2014 2673
Konsultacje społeczne 8736
Konkursy ofert 35257
Druki do pobrania 17497
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 8198
Ogłoszenia 8341
Sprawozdania z Programu Współpracy 2348
Petycje 12573
Zgromadzenia 2560
Dostęp do informacji publicznej 2520
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2764
Ochrona Danych Osobowych 433
Polityka prywatności 292
Ogólna klauzula informacyjna 223
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 184
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 178
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 143
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 127
Ustawa o ochronie danych osobowych 148

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1257295
Redakcja biuletynu 6174
Mapa serwisu 4980
Statystyki 5077
Kanały RSS 4005
Kontakt 93343
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu