ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 39798
Aktualne 11137
W toku 13962
Wyniki 23270
Co i jak załatwić 105738
Wydziały 45524
Sprawy 74684
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3028
Rejestr Działalności Regulowanej 3171
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2000
Dotacje celowe 4227
Zamówienia publiczne 141335
Aktualne 60593
W toku 35376
Wyniki 62289
Archiwalne 51764
Wyniki innych postępowań 23489
Plan zamówień publicznych 352
Akty prawne 251558
Przetargi 128347
Rejestr informacji o środowisku 509529
Ochrona środowiska 5838
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6114
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5256
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4763
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3480
Oświadczenia majątkowe 140330
Druki 89
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 17689
Zakres czynności Rady Miejskiej 3071
Plan pracy Rady Miejskiej 4734
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 28310
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 12070
Projekty uchwał 11070
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 7574
2010-2014 39702
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 6828
Komisja Budżetowa 5284
Komisja Spraw Społecznych 5753
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 411
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 1089
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3443
Terminy posiedzeń komisji 2014 3438
Dyżury 3136
Wybory ławników 1357
Urząd Miejski 9
Burmistrz 20532
Zastępca Burmistrza 5039
Sekretarz 4852
Skarbnik 5142
Informacja telefoniczna 25313
Komórki organizacyjne 25062
Dane podstawowe 9906
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16456
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 6816
Warsztat Terapii Zajęciowej 3734
Szkoły 18420
Przedszkola 9977
Żłobek Samorządowy 4734
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4454
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 14318
Instytucje Kultury 18441
Terenowe Jednostki OSP 10780
Jednostki Pomocnicze Gminy 12405
Statut Sołectwa 3539
Prawo lokalne 7675
Statut Gminy 5791
Insygnia Gminy 2271
Herb 2343
Flaga 2416
Hejnał 2250
Statut Urzędu Miejskiego 3114
Regulamin organizacyjny 571
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 967
Budżet 2016 4405
Budżet 2015 9583
Budżet 2014 13381
Budżet 2012 9967
Budżet 2013 11263
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12017
Sprawy Społeczne 1615
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2132
2011 - 2013 2409
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 856
2014 2028
2015 488
2013 2305
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1635
Podatki 4
Podatki 2017 1739
Podatki 2016 4511
Podatki 2015 7458
Podatki 2013/2014 14461
Podatki 2012 3288
Strategia Rozwoju Gminy 3619
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1019
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 859
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 646
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 433
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11261
Strzelce Krajeńskie 18550
Długie 8470
Sławno 2481
Danków 5194
Licheń 4582
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 6671
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 11304
Informacje 1308
Ogłoszenia 211559
Podstawowa kwota dotacji 187
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7622
Wybory 2172
Informacje ogólne 12099
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2890
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1038
Komunikaty wyborcze 3739
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3382
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 9707
Strona PKW 2065
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 19955
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 14621
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 11386
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 11488
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 2159
Referendum ogólnokrajowe 4151
Organizacje pozarządowe 4219
Program współpracy 181
Rok 2017 214
Rok 2016 562
Rok 2015 2066
Rok 2012 2624
Rok 2013 2625
Rok 2014 1987
Konsultacje społeczne 5414
Konkursy ofert 20057
Druki do pobrania 12026
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5042
Ogłoszenia 4462
Sprawozdania z Programu Współpracy 700
Petycje 3176
Zgromadzenia 829
Dostęp do informacji publicznej 394
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 791

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 762201
Redakcja biuletynu 4832
Mapa serwisu 3797
Statystyki 3786
Kanały RSS 3008
Kontakt 61826
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu