ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 75429
Aktualne 18835
W toku 23560
Wyniki 66117
Co i jak załatwić 236397
Wydziały 135734
Sprawy 181261
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4776
Rejestr Działalności Regulowanej 5332
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3359
Dotacje celowe 6904
Zamówienia publiczne 377816
Aktualne 249784
W toku 190715
Wyniki 254680
Archiwalne 219818
Wyniki innych postępowań 161862
Plan zamówień publicznych 3234
Akty prawne 627378
Przetargi 214201
Rejestr informacji o środowisku 1359153
Ochrona środowiska 8658
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9550
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8198
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5851
Zasady gospodarowania odpadami 1398
Oświadczenia majątkowe 344684
Druki 2139
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 28912
Zakres czynności Rady Miejskiej 5307
Interpelacje i zapytania radnych 6121
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 323
Zawiadomienia o sesji 62963
Projekty uchwał 42082
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 2103
Kadencja 2014-2018 34081
Kadencja 2010-2014 66246
Dyżury 5782
Komisje Rady Miejskiej 283
Komisja Rewizyjna 13228
Komisja Budżetowa 12484
Komisja Spraw Społecznych 11288
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 497
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1052
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 10006
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 8888
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 12025
Terminy posiedzeń komisji 2014 7057
Wybory ławników 4651
Urząd Miejski 9
Burmistrz 29702
Zastępca Burmistrza 8698
Sekretarz 8346
Skarbnik 8364
Informacja telefoniczna 51761
Komórki organizacyjne 40899
Dane podstawowe 18851
Jednostki Organizacyjne Gminy 683
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 25507
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 14328
Warsztat Terapii Zajęciowej 6350
Szkoły 30562
Przedszkola 13762
Żłobek Samorządowy 9642
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6886
Środowiskowy Dom Samopomocy 2780
Sprawozdania finansowe 232
Instytucje Kultury 130
Strzelecki Ośrodek Kultury 412
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 508
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 1142
Rejestr Instytucji Kultury 28251
Terenowe Jednostki OSP 16627
Jednostki Pomocnicze Gminy 20112
Statut Sołectwa 5156
Wykaz sołectw 323
Prawo lokalne 7923
Statut Gminy 13714
Insygnia Gminy 3860
Herb 3815
Flaga 4124
Hejnał 3619
Statut Urzędu Miejskiego 5240
Regulamin organizacyjny 2525
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 2266
Budżet 2018 6359
Budżet 2017 14405
Budżet 2016 20469
Budżet 2015 23958
Budżet 2014 22364
Budżet 2013 15536
Budżet 2012 15103
Wieloletnia Prognoza Finansowa 31382
Sprawy Społeczne 2454
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1021
2014 - 2016 3426
2011 - 2013 3442
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 666
2017 1099
2016 2187
2015 1738
2014 3199
2013 3417
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2913
Podatki 4
Podatki 2019 4014
Podatki 2018 6941
Podatki 2017 9856
Podatki 2015 14021
Podatki 2016 9828
Podatki 2013/2014 20543
Podatki 2012 5156
Strategia Rozwoju Gminy 6244
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2328
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2473
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 4144
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2328
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 399
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 17661
Strzelce Krajeńskie 31692
Długie 14177
Sławno 3896
Danków 7880
Licheń 7056
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 10599
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 18414
Informacje 1331
Ogłoszenia 565765
Podstawowa kwota dotacji 4279
Informacja o stanie mienia 1205
Konsultacje społeczne 81
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12449
Wybory 2241
Informacje ogólne 24805
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 782
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 1748
Wybory samorządowe 2018 1342
Komunikaty wyborcze 6188
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 5566
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 5006
Archiwum 458
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 24095
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 20823
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 21146
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 10268
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 4096
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 397
Komunikaty wyborcze 2652
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 2604
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 6220
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 5187
Strona PKW 776
Referendum ogólnokrajowe 12978
Organizacje pozarządowe 4477
Program współpracy 181
Rok 2019 521
Rok 2018 1151
Rok 2017 1497
Rok 2016 2397
Rok 2015 3660
Rok 2012 3766
Rok 2013 3651
Rok 2014 3120
Konsultacje społeczne 12143
Konkursy ofert 49436
Druki do pobrania 21593
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 10128
Ogłoszenia 11718
Sprawozdania z Programu Współpracy 3881
Petycje 21089
Zgromadzenia 3490
Dostęp do informacji publicznej 3753
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3840
Ochrona Danych Osobowych 1199
Polityka prywatności 937
Ogólna klauzula informacyjna 822
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 707
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 3116
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 572
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 593
Ustawa o ochronie danych osobowych 590
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 541
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 348
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 123
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 134
Rejestry i ewidencje 6

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1740020
Redakcja biuletynu 6848
Mapa serwisu 5677
Statystyki 5669
Kanały RSS 4391
Kontakt 114173
« powrót do poprzedniej strony