ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 41034
Aktualne 11317
W toku 14134
Wyniki 23806
Co i jak załatwić 107568
Wydziały 46614
Sprawy 75614
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3068
Rejestr Działalności Regulowanej 3210
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2018
Dotacje celowe 4260
Zamówienia publiczne 143768
Aktualne 62160
W toku 36186
Wyniki 63554
Archiwalne 52973
Wyniki innych postępowań 23882
Plan zamówień publicznych 408
Akty prawne 256070
Przetargi 130561
Rejestr informacji o środowisku 516303
Ochrona środowiska 5908
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6168
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5317
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4818
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3550
Oświadczenia majątkowe 143697
Druki 108
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 17895
Zakres czynności Rady Miejskiej 3101
Plan pracy Rady Miejskiej 4828
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 28528
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 12153
Projekty uchwał 11540
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 7878
2010-2014 40063
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 6911
Komisja Budżetowa 5392
Komisja Spraw Społecznych 5843
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 448
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 1168
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3492
Terminy posiedzeń komisji 2014 3491
Dyżury 3159
Wybory ławników 1387
Urząd Miejski 9
Burmistrz 20768
Zastępca Burmistrza 5118
Sekretarz 4905
Skarbnik 5193
Informacja telefoniczna 25888
Komórki organizacyjne 25286
Dane podstawowe 10053
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16714
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 7097
Warsztat Terapii Zajęciowej 3791
Szkoły 18627
Przedszkola 10102
Żłobek Samorządowy 4862
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4509
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 14518
Instytucje Kultury 18755
Terenowe Jednostki OSP 10904
Jednostki Pomocnicze Gminy 12544
Statut Sołectwa 3563
Prawo lokalne 7694
Statut Gminy 5908
Insygnia Gminy 2316
Herb 2357
Flaga 2433
Hejnał 2276
Statut Urzędu Miejskiego 3143
Regulamin organizacyjny 598
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 1094
Budżet 2016 4672
Budżet 2015 9839
Budżet 2014 13521
Budżet 2012 10041
Budżet 2013 11309
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12131
Sprawy Społeczne 1629
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2163
2011 - 2013 2430
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 888
2014 2047
2015 513
2013 2317
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1668
Podatki 4
Podatki 2017 1911
Podatki 2016 4626
Podatki 2015 7627
Podatki 2013/2014 14625
Podatki 2012 3320
Strategia Rozwoju Gminy 3670
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1044
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 889
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 705
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 497
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11425
Strzelce Krajeńskie 18802
Długie 8599
Sławno 2509
Danków 5237
Licheń 4640
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 6797
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 11445
Informacje 1308
Ogłoszenia 216014
Podstawowa kwota dotacji 246
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7721
Wybory 2174
Informacje ogólne 12247
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3000
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1068
Komunikaty wyborcze 3813
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3472
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 9815
Strona PKW 2097
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 20211
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 14818
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 11596
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 11647
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 2225
Referendum ogólnokrajowe 4288
Organizacje pozarządowe 4228
Program współpracy 181
Rok 2017 229
Rok 2016 578
Rok 2015 2098
Rok 2012 2642
Rok 2013 2653
Rok 2014 2010
Konsultacje społeczne 5479
Konkursy ofert 20584
Druki do pobrania 12220
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5201
Ogłoszenia 4638
Sprawozdania z Programu Współpracy 763
Petycje 3403
Zgromadzenia 875
Dostęp do informacji publicznej 475
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 867

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 780847
Redakcja biuletynu 4890
Mapa serwisu 3840
Statystyki 3850
Kanały RSS 3039
Kontakt 63001
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu