ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 37397
Aktualne 10773
W toku 13367
Wyniki 20827
Co i jak załatwić 97326
Wydziały 41403
Sprawy 67625
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 2825
Rejestr Działalności Regulowanej 2996
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1887
Dotacje celowe 4004
Zamówienia publiczne 128344
Aktualne 51183
W toku 28965
Wyniki 53330
Archiwalne 43515
Wyniki innych postępowań 19376
Plan zamówień publicznych 83
Akty prawne 228793
Przetargi 119638
Rejestr informacji o środowisku 454919
Ochrona środowiska 5515
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5826
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5009
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4503
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3187
Oświadczenia majątkowe 128459
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 16609
Zakres czynności Rady Miejskiej 2899
Plan pracy Rady Miejskiej 4416
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 26632
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 11247
Projekty uchwał 8830
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 5658
2010-2014 37426
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 6415
Komisja Budżetowa 4861
Komisja Spraw Społecznych 5343
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 56
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 763
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 2992
Terminy posiedzeń komisji 2014 3144
Dyżury 2973
Wybory ławników 1120
Urząd Miejski 9
Burmistrz 19325
Zastępca Burmistrza 4711
Sekretarz 4533
Skarbnik 4835
Informacja telefoniczna 22908
Komórki organizacyjne 23687
Dane podstawowe 9207
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15334
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 6018
Warsztat Terapii Zajęciowej 3493
Szkoły 17479
Przedszkola 9529
Żłobek Samorządowy 4408
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4175
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 13387
Instytucje Kultury 17316
Terenowe Jednostki OSP 10215
Jednostki Pomocnicze Gminy 11659
Statut Sołectwa 3404
Prawo lokalne 7584
Statut Gminy 4998
Insygnia Gminy 2084
Herb 2223
Flaga 2284
Hejnał 2112
Statut Urzędu Miejskiego 2923
Regulamin organizacyjny 408
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 181
Budżet 2016 2799
Budżet 2015 7957
Budżet 2014 12555
Budżet 2012 9441
Budżet 2013 10873
Wieloletnia Prognoza Finansowa 11026
Sprawy Społeczne 1529
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 1964
2011 - 2013 2295
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 675
2014 1883
2015 348
2013 2182
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1500
Podatki 4
Podatki 2017 958
Podatki 2016 3725
Podatki 2015 6834
Podatki 2013/2014 13735
Podatki 2012 3108
Strategia Rozwoju Gminy 3372
Plan wykorzystania zasobu Gminy 882
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 703
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 353
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 183
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 627
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 10608
Strzelce Krajeńskie 17198
Długie 7918
Sławno 2307
Danków 4970
Licheń 4286
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 6279
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 10653
Informacje 1290
Ogłoszenia 190924
Podstawowa kwota dotacji 28
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7182
Wybory 2150
Informacje ogólne 11367
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2236
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 945
Komunikaty wyborcze 3211
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 2891
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 9001
Strona PKW 1908
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 18547
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 13565
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 10470
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 10602
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 1465
Referendum ogólnokrajowe 3367
Organizacje pozarządowe 4181
Program współpracy 181
Rok 2017 83
Rok 2016 407
Rok 2015 1823
Rok 2012 2477
Rok 2013 2501
Rok 2014 1849
Konsultacje społeczne 5027
Konkursy ofert 17689
Druki do pobrania 11040
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 4512
Ogłoszenia 3897
Sprawozdania 468
Petycje 2164
Zgromadzenia 543
Dostęp do informacji publicznej 59
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 512

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 718139
Redakcja biuletynu 4611
Mapa serwisu 3588
Statystyki 3561
Kanały RSS 2854
Kontakt 56744
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu