ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 38759
Aktualne 10938
W toku 13688
Wyniki 21687
Co i jak załatwić 100266
Wydziały 42857
Sprawy 70212
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 2898
Rejestr Działalności Regulowanej 3059
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1914
Dotacje celowe 4103
Zamówienia publiczne 131572
Aktualne 53371
W toku 30015
Wyniki 54943
Archiwalne 45223
Wyniki innych postępowań 20131
Plan zamówień publicznych 188
Akty prawne 237262
Przetargi 122803
Rejestr informacji o środowisku 468375
Ochrona środowiska 5630
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5938
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5101
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 4598
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3270
Oświadczenia majątkowe 132138
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 17043
Zakres czynności Rady Miejskiej 2972
Plan pracy Rady Miejskiej 4530
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 27202
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 11441
Projekty uchwał 9484
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 6397
2010-2014 38340
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 6520
Komisja Budżetowa 5030
Komisja Spraw Społecznych 5446
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 183
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 824
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 3168
Terminy posiedzeń komisji 2014 3246
Dyżury 3036
Wybory ławników 1219
Urząd Miejski 9
Burmistrz 19784
Zastępca Burmistrza 4839
Sekretarz 4642
Skarbnik 4966
Informacja telefoniczna 23859
Komórki organizacyjne 24353
Dane podstawowe 9469
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15703
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 6306
Warsztat Terapii Zajęciowej 3598
Szkoły 17874
Przedszkola 9723
Żłobek Samorządowy 4533
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4282
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 13738
Instytucje Kultury 17657
Terenowe Jednostki OSP 10395
Jednostki Pomocnicze Gminy 11901
Statut Sołectwa 3452
Prawo lokalne 7620
Statut Gminy 5288
Insygnia Gminy 2161
Herb 2267
Flaga 2341
Hejnał 2162
Statut Urzędu Miejskiego 3000
Regulamin organizacyjny 471
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 461
Budżet 2016 3332
Budżet 2015 8447
Budżet 2014 12866
Budżet 2012 9661
Budżet 2013 11034
Wieloletnia Prognoza Finansowa 11467
Sprawy Społeczne 1562
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2028
2011 - 2013 2342
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 741
2014 1941
2015 403
2013 2220
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1541
Podatki 4
Podatki 2017 1230
Podatki 2016 4043
Podatki 2015 7038
Podatki 2013/2014 14000
Podatki 2012 3183
Strategia Rozwoju Gminy 3476
Plan wykorzystania zasobu Gminy 939
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 778
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 481
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 252
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 10849
Strzelce Krajeńskie 17656
Długie 8128
Sławno 2380
Danków 5045
Licheń 4360
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 6392
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 10951
Informacje 1307
Ogłoszenia 199821
Podstawowa kwota dotacji 74
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7311
Wybory 2164
Informacje ogólne 11625
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2476
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 983
Komunikaty wyborcze 3373
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 3085
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 9268
Strona PKW 1969
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 19004
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 13946
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 10771
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 10883
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 1734
Referendum ogólnokrajowe 3606
Organizacje pozarządowe 4201
Program współpracy 181
Rok 2017 134
Rok 2016 463
Rok 2015 1939
Rok 2012 2533
Rok 2013 2545
Rok 2014 1902
Konsultacje społeczne 5147
Konkursy ofert 18626
Druki do pobrania 11372
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 4707
Ogłoszenia 4085
Sprawozdania z Programu Współpracy 547
Petycje 2502
Zgromadzenia 649
Dostęp do informacji publicznej 178
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 613

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 729121
Redakcja biuletynu 4689
Mapa serwisu 3670
Statystyki 3647
Kanały RSS 2912
Kontakt 58641
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu