ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 49565
Aktualne 13351
W toku 16758
Wyniki 35321
Co i jak załatwić 144591
Wydziały 68667
Sprawy 100171
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3673
Rejestr Działalności Regulowanej 3949
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2458
Dotacje celowe 5131
Zamówienia publiczne 202452
Aktualne 95511
W toku 71870
Wyniki 108575
Archiwalne 100435
Wyniki innych postępowań 45132
Plan zamówień publicznych 1240
Akty prawne 338279
Przetargi 154126
Rejestr informacji o środowisku 713384
Ochrona środowiska 6924
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7003
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5821
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4405
Zasady gospodarowania odpadami 237
Oświadczenia majątkowe 190412
Druki 591
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 21102
Zakres czynności Rady Miejskiej 3769
Plan pracy Rady Miejskiej 5982
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 36683
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 15436
Projekty uchwał 19829
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 14842
2010-2014 48231
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 8807
Komisja Budżetowa 7721
Komisja Spraw Społecznych 7403
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 41
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 2382
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 3602
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 5853
Terminy posiedzeń komisji 2014 4591
Dyżury 3862
Wybory ławników 2041
Urząd Miejski 9
Burmistrz 23526
Zastępca Burmistrza 6039
Sekretarz 6057
Skarbnik 6269
Informacja telefoniczna 33587
Komórki organizacyjne 30111
Dane podstawowe 12512
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 20027
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 9573
Warsztat Terapii Zajęciowej 4528
Szkoły 21784
Przedszkola 11200
Żłobek Samorządowy 6446
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5388
Środowiskowy Dom Samopomocy 496
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 17559
Instytucje Kultury 22177
Terenowe Jednostki OSP 12912
Jednostki Pomocnicze Gminy 15279
Statut Sołectwa 4046
Prawo lokalne 7799
Statut Gminy 7878
Insygnia Gminy 2886
Herb 2817
Flaga 3014
Hejnał 2772
Statut Urzędu Miejskiego 3850
Regulamin organizacyjny 1085
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 295
Budżet 2017 4967
Budżet 2016 10368
Budżet 2014 16397
Budżet 2015 14998
Budżet 2013 12575
Budżet 2012 11720
Wieloletnia Prognoza Finansowa 17023
Sprawy Społeczne 1913
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 139
2014 - 2016 2679
2011 - 2013 2781
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 59
2017 131
2016 1242
2015 923
2014 2380
2013 2684
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2097
Podatki 4
Podatki 2018 1137
Podatki 2017 5290
Podatki 2016 6666
Podatki 2015 9940
Podatki 2013/2014 16744
Podatki 2012 3955
Strategia Rozwoju Gminy 4452
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1501
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1423
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 1801
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1154
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 651
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 13231
Strzelce Krajeńskie 22357
Długie 10421
Sławno 2969
Danków 5932
Licheń 5472
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8048
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 13511
Informacje 1313
Ogłoszenia 283014
Podstawowa kwota dotacji 1121
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9245
Wybory 2192
Informacje ogólne 14784
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 956
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 1144
Archiwum 87
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 18209
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 14819
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 14772
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 4752
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 226
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 68
Komunikaty wyborcze 136
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 122
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 254
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 209
Strona PKW 79
Referendum ogólnokrajowe 7254
Organizacje pozarządowe 4340
Program współpracy 181
Rok 2018 69
Rok 2017 721
Rok 2016 1108
Rok 2015 2736
Rok 2012 3023
Rok 2013 2996
Rok 2014 2362
Konsultacje społeczne 7263
Konkursy ofert 27956
Druki do pobrania 15108
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 6642
Ogłoszenia 6625
Sprawozdania z Programu Współpracy 1583
Petycje 8305
Zgromadzenia 1775
Dostęp do informacji publicznej 1571
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1941

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1005800
Redakcja biuletynu 5588
Mapa serwisu 4434
Statystyki 4516
Kanały RSS 3541
Kontakt 79982
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu