ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 56090
Aktualne 15035
W toku 19126
Wyniki 43253
Co i jak załatwić 167775
Wydziały 83250
Sprawy 119711
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3982
Rejestr Działalności Regulowanej 4323
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2712
Dotacje celowe 5590
Zamówienia publiczne 236942
Aktualne 119788
W toku 92202
Wyniki 133736
Archiwalne 124188
Wyniki innych postępowań 63388
Plan zamówień publicznych 1713
Akty prawne 396776
Przetargi 168099
Rejestr informacji o środowisku 846768
Ochrona środowiska 7372
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7527
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6407
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 4747
Zasady gospodarowania odpadami 548
Oświadczenia majątkowe 224031
Druki 908
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 22657
Zakres czynności Rady Miejskiej 4134
Plan pracy Rady Miejskiej 6511
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 41717
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 18722
Projekty uchwał 23760
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 18645
2010-2014 51961
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 9781
Komisja Budżetowa 8804
Komisja Spraw Społecznych 8208
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 408
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 4038
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 4890
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 7033
Terminy posiedzeń komisji 2014 5105
Dyżury 4299
Wybory ławników 2379
Urząd Miejski 9
Burmistrz 24996
Zastępca Burmistrza 6609
Sekretarz 6689
Skarbnik 6899
Informacja telefoniczna 37797
Komórki organizacyjne 32787
Dane podstawowe 14114
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 21435
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 10699
Warsztat Terapii Zajęciowej 5008
Szkoły 23650
Przedszkola 11771
Żłobek Samorządowy 7242
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 5781
Środowiskowy Dom Samopomocy 1040
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 18856
Instytucje Kultury 23627
Terenowe Jednostki OSP 13843
Jednostki Pomocnicze Gminy 16578
Statut Sołectwa 4346
Prawo lokalne 7841
Statut Gminy 9112
Insygnia Gminy 3165
Herb 3093
Flaga 3327
Hejnał 3025
Statut Urzędu Miejskiego 4235
Regulamin organizacyjny 1370
Budżet Gminy 6
Budżet 2018 932
Budżet 2017 7024
Budżet 2016 12862
Budżet 2014 17886
Budżet 2015 17230
Budżet 2013 13271
Budżet 2012 12545
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19577
Sprawy Społeczne 2065
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 360
2014 - 2016 2891
2011 - 2013 2934
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 203
2017 374
2016 1449
2015 1155
2014 2602
2013 2873
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2310
Podatki 4
Podatki 2018 2239
Podatki 2017 6590
Podatki 2016 7615
Podatki 2015 11064
Podatki 2013/2014 17771
Podatki 2012 4273
Strategia Rozwoju Gminy 4821
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1727
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1699
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2298
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1486
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 14226
Strzelce Krajeńskie 24178
Długie 11385
Sławno 3206
Danków 6372
Licheń 5888
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 8736
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 14707
Informacje 1314
Ogłoszenia 330533
Podstawowa kwota dotacji 1699
Informacja o stanie mienia 232
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10054
Wybory 2194
Informacje ogólne 16497
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 1845
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 1935
Archiwum 165
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 19638
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 16199
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 16192
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 6159
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 787
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 172
Komunikaty wyborcze 571
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 444
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 1110
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 945
Strona PKW 229
Referendum ogólnokrajowe 8579
Organizacje pozarządowe 4366
Program współpracy 181
Rok 2018 349
Rok 2017 938
Rok 2016 1470
Rok 2015 2997
Rok 2012 3202
Rok 2013 3181
Rok 2014 2566
Konsultacje społeczne 8258
Konkursy ofert 32429
Druki do pobrania 16586
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 7442
Ogłoszenia 7592
Sprawozdania z Programu Współpracy 2091
Petycje 11018
Zgromadzenia 2267
Dostęp do informacji publicznej 2188
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2471
Ochrona Danych Osobowych 125
Polityka prywatności 124
Ogólna klauzula informacyjna 84
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 51
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 51
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 45
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 44
Ustawa o ochronie danych osobowych 34

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1139428
Redakcja biuletynu 5936
Mapa serwisu 4722
Statystyki 4812
Kanały RSS 3827
Kontakt 88559
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu