ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 64887
Aktualne 17112
W toku 21214
Wyniki 52254
Co i jak załatwić 192616
Wydziały 100035
Sprawy 140866
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4347
Rejestr Działalności Regulowanej 4766
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2970
Dotacje celowe 6116
Zamówienia publiczne 285882
Aktualne 161755
W toku 120292
Wyniki 172108
Archiwalne 157172
Wyniki innych postępowań 91180
Plan zamówień publicznych 2301
Akty prawne 490243
Przetargi 187744
Rejestr informacji o środowisku 1064811
Ochrona środowiska 8091
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8452
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7231
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5246
Zasady gospodarowania odpadami 936
Oświadczenia majątkowe 275276
Druki 1326
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 25305
Zakres czynności Rady Miejskiej 4618
Interpelacje i zapytania radnych 485
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 87
Zawiadomienia o sesji 49090
Projekty uchwał 30307
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 310
Kadencja 2014-2018 24855
Kadencja 2010-2014 57520
Dyżury 4938
Komisje Rady Miejskiej 87
Komisja Rewizyjna 10809
Komisja Budżetowa 10157
Komisja Spraw Społecznych 9157
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 115
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 803
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 6297
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 6303
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 9044
Terminy posiedzeń komisji 2014 5817
Wybory ławników 2875
Urząd Miejski 9
Burmistrz 27345
Zastępca Burmistrza 7540
Sekretarz 7419
Skarbnik 7601
Informacja telefoniczna 43786
Komórki organizacyjne 35769
Dane podstawowe 15862
Jednostki Organizacyjne Gminy 68
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 23423
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 12270
Warsztat Terapii Zajęciowej 5560
Szkoły 26341
Przedszkola 12581
Żłobek Samorządowy 8288
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6306
Środowiskowy Dom Samopomocy 1882
Instytucje Kultury 18
Strzelecki Ośrodek Kultury 17
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 14
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 30
Rejestr Instytucji Kultury 25727
Terenowe Jednostki OSP 15104
Jednostki Pomocnicze Gminy 18296
Statut Sołectwa 4717
Prawo lokalne 7885
Statut Gminy 10980
Insygnia Gminy 3516
Herb 3385
Flaga 3664
Hejnał 3303
Statut Urzędu Miejskiego 4680
Regulamin organizacyjny 1763
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 303
Budżet 2018 3024
Budżet 2017 9831
Budżet 2016 16161
Budżet 2015 20158
Budżet 2014 19725
Budżet 2013 14188
Budżet 2012 13488
Wieloletnia Prognoza Finansowa 23950
Sprawy Społeczne 2270
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 655
2014 - 2016 3126
2011 - 2013 3147
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 401
2017 723
2016 1751
2015 1439
2014 2859
2013 3104
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2623
Podatki 4
Podatki 2019 1404
Podatki 2018 4302
Podatki 2017 7991
Podatki 2015 12203
Podatki 2016 8538
Podatki 2013/2014 18974
Podatki 2012 4621
Strategia Rozwoju Gminy 5431
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2002
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2049
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3173
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1903
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 656
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 15730
Strzelce Krajeńskie 27175
Długie 12407
Sławno 3547
Danków 7005
Licheń 6340
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9407
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 16207
Informacje 1316
Ogłoszenia 408027
Podstawowa kwota dotacji 2576
Informacja o stanie mienia 533
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11162
Wybory 2201
Informacje ogólne 20230
Wybory samorządowe 2018 1159
Komunikaty wyborcze 2899
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 3183
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 3261
Archiwum 309
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 21518
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 18014
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 18301
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 7779
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1743
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 281
Komunikaty wyborcze 946
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 1063
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 2392
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 2469
Strona PKW 395
Referendum ogólnokrajowe 10442
Organizacje pozarządowe 4430
Program współpracy 181
Rok 2019 116
Rok 2018 719
Rok 2017 1202
Rok 2016 1903
Rok 2015 3327
Rok 2012 3462
Rok 2013 3384
Rok 2014 2835
Konsultacje społeczne 9475
Konkursy ofert 39142
Druki do pobrania 18809
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 8819
Ogłoszenia 9272
Sprawozdania z Programu Współpracy 2713
Petycje 14784
Zgromadzenia 2892
Dostęp do informacji publicznej 2961
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3109
Ochrona Danych Osobowych 671
Polityka prywatności 488
Ogólna klauzula informacyjna 429
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 327
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 780
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 258
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 258
Ustawa o ochronie danych osobowych 274
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 149
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 31

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1390452
Redakcja biuletynu 6405
Mapa serwisu 5225
Statystyki 5309
Kanały RSS 4126
Kontakt 99963
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu