ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 61490
Aktualne 16531
W toku 20402
Wyniki 49220
Co i jak załatwić 184441
Wydziały 94149
Sprawy 133526
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4228
Rejestr Działalności Regulowanej 4605
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2891
Dotacje celowe 5964
Zamówienia publiczne 270608
Aktualne 147709
W toku 110616
Wyniki 158212
Archiwalne 145905
Wyniki innych postępowań 81130
Plan zamówień publicznych 2072
Akty prawne 463167
Przetargi 182093
Rejestr informacji o środowisku 989736
Ochrona środowiska 7931
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8181
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7001
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5062
Zasady gospodarowania odpadami 808
Oświadczenia majątkowe 259767
Druki 1207
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 24416
Zakres czynności Rady Miejskiej 4453
Plan pracy Rady Miejskiej 7047
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 32
Zawiadomienia o sesji 46248
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 21667
Projekty uchwał 27813
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 49
Kadencja 2014-2018 22591
Kadencja 2010-2014 55507
Dyżury 4723
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 10341
Komisja Budżetowa 9557
Komisja Spraw Społecznych 8716
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 682
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 5446
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 5759
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 8354
Terminy posiedzeń komisji 2014 5544
Wybory ławników 2645
Urząd Miejski 9
Burmistrz 26572
Zastępca Burmistrza 7130
Sekretarz 7123
Skarbnik 7395
Informacja telefoniczna 41907
Komórki organizacyjne 34660
Dane podstawowe 15282
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22796
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 11789
Warsztat Terapii Zajęciowej 5393
Szkoły 25592
Przedszkola 12359
Żłobek Samorządowy 7956
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6155
Środowiskowy Dom Samopomocy 1658
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 20199
Instytucje Kultury 25100
Terenowe Jednostki OSP 14744
Jednostki Pomocnicze Gminy 17729
Statut Sołectwa 4554
Prawo lokalne 7872
Statut Gminy 10195
Insygnia Gminy 3409
Herb 3287
Flaga 3552
Hejnał 3214
Statut Urzędu Miejskiego 4528
Regulamin organizacyjny 1602
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 23
Budżet 2018 2200
Budżet 2017 8802
Budżet 2016 15022
Budżet 2015 19149
Budżet 2013 13843
Budżet 2014 19056
Budżet 2012 13121
Wieloletnia Prognoza Finansowa 22244
Sprawy Społeczne 2216
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 560
2014 - 2016 3042
2011 - 2013 3074
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 329
2017 600
2016 1627
2015 1330
2014 2773
2013 3030
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2545
Podatki 4
Podatki 2019 195
Podatki 2017 7511
Podatki 2018 3460
Podatki 2015 11804
Podatki 2016 8226
Podatki 2013/2014 18508
Podatki 2012 4509
Strategia Rozwoju Gminy 5199
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1900
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1913
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 2873
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 1765
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 655
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 15288
Strzelce Krajeńskie 26227
Długie 12082
Sławno 3457
Danków 6803
Licheń 6179
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9153
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 15803
Informacje 1316
Ogłoszenia 384487
Podstawowa kwota dotacji 2226
Informacja o stanie mienia 414
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10845
Wybory 2200
Informacje ogólne 19269
Wybory samorządowe 2018 1103
Komunikaty wyborcze 2272
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 2766
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 2824
Archiwum 269
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 20863
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 17343
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 17624
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 7258
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1333
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 249
Komunikaty wyborcze 741
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 789
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 1816
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 1881
Strona PKW 337
Referendum ogólnokrajowe 9930
Organizacje pozarządowe 4416
Program współpracy 181
Rok 2019 15
Rok 2018 575
Rok 2017 1105
Rok 2016 1727
Rok 2015 3222
Rok 2012 3374
Rok 2013 3308
Rok 2014 2756
Konsultacje społeczne 9044
Konkursy ofert 36942
Druki do pobrania 18069
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 8489
Ogłoszenia 8735
Sprawozdania z Programu Współpracy 2490
Petycje 13587
Zgromadzenia 2678
Dostęp do informacji publicznej 2702
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2909
Ochrona Danych Osobowych 527
Polityka prywatności 357
Ogólna klauzula informacyjna 293
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 237
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 350
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 189
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 176
Ustawa o ochronie danych osobowych 186
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 46

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1329701
Redakcja biuletynu 6278
Mapa serwisu 5086
Statystyki 5174
Kanały RSS 4054
Kontakt 96142
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu