ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 44592
Aktualne 12016
W toku 15072
Wyniki 27884
Co i jak załatwić 121030
Wydziały 55159
Sprawy 83770
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 3333
Rejestr Działalności Regulowanej 3499
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2190
Dotacje celowe 4575
Zamówienia publiczne 165410
Aktualne 73306
W toku 46890
Wyniki 78048
Archiwalne 67953
Wyniki innych postępowań 29525
Plan zamówień publicznych 714
Akty prawne 285597
Przetargi 141366
Rejestr informacji o środowisku 580863
Ochrona środowiska 6440
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 6525
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5682
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 5194
Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3882
Oświadczenia majątkowe 162478
Druki 305
Rada Miejska 11
Skład Rady Miejskiej 19380
Zakres czynności Rady Miejskiej 3379
Plan pracy Rady Miejskiej 5345
Sesje Rady Miejskiej 4
Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej 31100
Informacje o organizacji sesji Rady Miejskiej 13282
Projekty uchwał 14444
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
2014-2018 10557
2010-2014 43369
Komisje Rady Miejskiej 4
Komisja Rewizyjna 7659
Komisja Budżetowa 6205
Komisja Spraw Społecznych 6474
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 926
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 2012
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 4206
Terminy posiedzeń komisji 2014 3942
Dyżury 3401
Wybory ławników 1691
Urząd Miejski 9
Burmistrz 22073
Zastępca Burmistrza 5567
Sekretarz 5373
Skarbnik 5643
Informacja telefoniczna 29265
Komórki organizacyjne 27208
Dane podstawowe 11086
Jednostki Organizacyjne Gminy 8
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18117
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 8225
Warsztat Terapii Zajęciowej 4038
Szkoły 19818
Przedszkola 10601
Żłobek Samorządowy 5521
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 4857
Spółka ze 100% udziałem Gminy 0
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 15785
Instytucje Kultury 20356
Terenowe Jednostki OSP 11696
Jednostki Pomocnicze Gminy 13656
Statut Sołectwa 3748
Prawo lokalne 7754
Statut Gminy 6704
Insygnia Gminy 2534
Herb 2557
Flaga 2624
Hejnał 2470
Statut Urzędu Miejskiego 3426
Regulamin organizacyjny 788
Budżet Gminy 6
Budżet 2017 2673
Budżet 2016 6911
Budżet 2015 11954
Budżet 2014 14714
Budżet 2012 10668
Budżet 2013 11798
Wieloletnia Prognoza Finansowa 13702
Sprawy Społeczne 1755
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2014 - 2016 2398
2011 - 2013 2586
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2016 1086
2014 2204
2015 692
2013 2476
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 1863
Podatki 4
Podatki 2017 3026
Podatki 2016 5501
Podatki 2015 8701
Podatki 2013/2014 15597
Podatki 2012 3601
Strategia Rozwoju Gminy 4035
Plan wykorzystania zasobu Gminy 1243
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 1111
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 1152
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 753
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 632
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12263
Strzelce Krajeńskie 20191
Długie 9355
Sławno 2690
Danków 5505
Licheń 5009
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 7306
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 12188
Informacje 1311
Ogłoszenia 240837
Podstawowa kwota dotacji 524
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8391
Wybory 2183
Informacje ogólne 13326
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 144
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 413
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3956
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 1186
Komunikaty wyborcze 4623
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 4290
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 44
Komunikaty wyborcze 10954
Strona PKW 2333
Wybory Samorządowe 2014 2
Komunikaty wyborcze 21978
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Archiwum 34
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 16170
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 13014
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 12863
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 3099
Referendum ogólnokrajowe 5609
Organizacje pozarządowe 4276
Program współpracy 181
Rok 2017 411
Rok 2016 791
Rok 2015 2363
Rok 2012 2834
Rok 2013 2803
Rok 2014 2155
Konsultacje społeczne 6032
Konkursy ofert 23562
Druki do pobrania 13373
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 5877
Ogłoszenia 5548
Sprawozdania z Programu Współpracy 1128
Petycje 5222
Zgromadzenia 1280
Dostęp do informacji publicznej 957
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1331

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 864436
Redakcja biuletynu 5248
Mapa serwisu 4158
Statystyki 4181
Kanały RSS 3295
Kontakt 70369
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu